REPARATIE EN REVISIE   IEC 60079-19

Normen zijn geen wet.

Om aan de Atex eisen te voldoen is het gebruik van zogenaamde geharmoniseerde normen niet noodzakelijk, echter om zeker te zijn dat je voldoet aan de Atex (wet) is dit wel aan te raden.

 

Geharmoniseerde normen voor Elektrische zaken: de IEC 60079-x  serie en voor niet-elektrische zaken (mechanisch b.v.) de IEC 80079-x serie.

 

IEC 60079-19  Voor reparatie, revisie en renovatie.

 

In dit hoofdstuk wordt behandeld;

 

- Wat wordt verstaan onder  reparatie, revisie en renovatie

· Markering na onderhoud, reparatie of revisie

· Welke documenten moeten naar de reparatie / revisie faciliteit

· Welke documenten moet de reparatie / revisie faciliteit meeleveren

REPARATIE, REVISIE EN RENOVATIE

 

De norm voor reparatie, revisie en renovatie van materieel in explosie gevaarlijke gebieden is NEN-EN-IEC 60079-19 en gaat grotendeels over elektrisch equipment b.v. elektromotoren , maar bevat ook aanwijzingen die voor mechanisch equipment kunnen worden toegepast..

 

Reparatie:Handelingen om defect materieel terug te brengen naar de volledig

                 operationele toestand en weer in overeenstemming te brengen met de

                 relevante norm.

Revisie   : Handelingen om equipment dat niet defect is terug te brengen naar een

                 volledig operationele toestand

Renovatie:Vorm van reparatie, waarbij delen van het materieel vervangen of

                  gerepareerd moeten worden teneinde de operationele toestand te

                  herstellen en in overeenstemming met de relevante norm te brengen.

 

       In de norm worden een aantal toegelaten werkzaamheden genoemd, b.v.  

       metaalspuiten, metal stitching en ook welke onderdelen alleen maar vervangen       

       mogen worden, per beschermwijze. De reserve onderdelen worden bijvoorkeur

       via de fabrikant van het equipment geleverd. De reparateur is verantwoordelijk dat de 

       juiste materialen en technieken worden toegepast .

Intro

Atex 153

Atex 114

Zoneren NPR 7910-1

Zoneren NPR 7910-2

Installatie IEC60079-14

Onderhoud IEC 60079-17

Inspectie

IEC 60079-17

Reparatie, revisie IEC 60079-19