INSPECTIE  IEC 60079-17

Normen zijn geen wet.

Om aan de Atex eisen te voldoen is het gebruik van zogenaamde geharmoniseerde normen niet noodzakelijk, echter om zeker te zijn dat je voldoet aan de Atex (wet) is dit wel aan te raden.

 

Geharmoniseerde normen voor Elektrische zaken: de IEC 60079-x  serie en voor niet-elektrische zaken (mechanisch b.v.) de IEC 80079-x serie.

 

IEC 60079-17   Voor inspectie en onderhoud

 

In dit hoofdstuk wordt behandeld:

-Welke inspecties worden geeist

-Welke inspectie-regimes zijn mogelijk

-Wat houd een inspectie in

-Documentatie

 

Welke inspecties worden geeist:

Bij de oplevering van een nieuwe installatie moet een initiële of eerste inspectie worden uitgevoerd, gevolgd door reguliere periodieke inspectie of voortdurend toezicht door vakbekwaam / bevoegd personeel

 

Typen van inspecties:

-gedetailleerde inspecties

-visuele inspecties

-nauwkeurige inspecties

Niveau 1: Visueel:

Bij een visuele inspectie wordt er gelet op gebreken die opvallen met het blote oog. Installaties en apparaten worden NIET open gemaakt. Gebreken die met het blote oog gevonden worden zullen verholpen moeten worden.

 

Niveau 2 Nauwkeurig:

 

Een nauwkeurige inspectie is hetzelfde als een visuele inspectie, alleen nu wordt er wel gebruik gemaakt van gereedschappen. Het apparaat is eventueel nog wel in bedrijf tijdens deze inspectie, dus is het niet mogelijk om de behuizing te openen of andere werkzaamheden te verrichten wat jouw veiligheid in gevaar kan brengen.

 

Niveau 3 Gedetailleerd:

 

Een gedetailleerde inspectie is een inspectie waarbij de behuizing van het apparaat wel verwijderd wordt. Het apparaat moet dan ook niet meer in bedrijf zijn (uitzetten). Met deze inspectie zullen alle gebreken van het apparaat naar voren komen.

Inspectie bij in gebruik name: wordt o.a. gebruikt om te controleren of het beschermingstype en de installatie correct zijn. (Initiele inspectie)

 

Periodieke inspectie
De wijze van inspectie en hoe vaak deze inspectie zal plaatsvinden zal worden bepaald na de initiele inspectie:

 

*Voorlopige tussentijd wordt bepaald door:

  -corrosiegevoeligheid, blootstelling chemicalien, water, mechanische

    beschadiging, trillingen

*Tevens wordt een voorlopige inspectie klasse bepaald.


De keuze wordt  getoetst d.m.v. steekproefgewijze inspecties.


Denk ook aan:
Gebruiksaanwijzing van de fabrikant: de gebruiksaanwijzing van de fabrikant is een richtlijn die zeker gehanteerd moet worden!

Let op dat bij elk apparatuur de tijd tussen de periodieke inspecties niet langer dan 3 jaar is!

Bij verplaatsbare apparatuur is dit 12 maanden, dit omdat verplaatsbare apparatuur meer slijtage ondergaat. (nauwkeurige inspectie)

Vaak te openen behuizingen b.v. batterij compartimenten  moeten elke 6 maanden nauwkeurig worden geinspecteerd en voor gebruik altijd visueel.
 

Steekproef: De steekproef kan visueel, nauwkeurig of gedetailleerd worden uitgevoerd..

Vinden van structurele problemen.

 

=========================

SCIOS-inspectie

De stichting SCIOS heeft de scope 11 ‘Inspectie van explosiegevaarlijke installaties’ ontwikkeld, gebaseerd op de NEN-EN-IEC 60079-17. De scope is eind 2017 opgenomen in de certificatieregeling. Voor de kennis en bekwaamheidseisen van inspec-teurs wordt verwezen naar de IECEx-05.

De inspectie omvat de gehele explosieveilige installatie met als hoofdonderwerpen:

· beoordeling van het EVD op:

· risicoanalyse;

· gevarenzone-indeling;

· lijst van het elektrisch materieel, inclusief certificaten;

· onderhoudshistorie;

· volledigheid (update).

· beoordeling van de keuze apparatuur, installatieapparatuur, conditie en het juiste certificaat van het elektrisch materieel;

lekbronnen beoordeling.

Inspectiebedrijven die in het bezit zijn van het SCIOS-certificaat voeren inspecties uit van een hoog kwaliteitsniveau. De kwaliteit van de inspectie wordt geborgd door een periodieke beoordeling van het inspectiebedrijf door de Certificatie-Instelling op:

· het kwaliteitsmanagementsysteem van het inspectiebedrijf, jaarlijks;

· de kennis en vaardigheid van de inspecteurs (conform IECEx 05), eens per 18 maanden;

meetmiddelenbeheer, jaarlijks.

 

De deelregeling voor inspectie aan explosieveilige installaties is gebaseerd op de internationale Atex-normen en geeft invulling aan de wens van bedrijven om te komen tot één duidelijke certificatieregeling waarbij synergie met de andere inspecties meerwaarde oplevert.

Intro

Atex 153

Atex 114

Zoneren NPR 7910-1

Zoneren NPR 7910-2

Installatie IEC60079-14

Onderhoud IEC 60079-17

Inspectie

IEC 60079-17

Reparatie, revisie IEC 60079-19