INTRO

 

 

 

 

 

Doel van deze website is om informatie aan te dragen voor personen, betrokken bij :

 

-werkzaamheden in explosie gevaarlijke gebieden†† (Atex 153)

 

-zonering van explosiegevaarlijke gebieden† (NPR 7910-1 en† -2)

 

-elektrisch en instrumentatie ontwerp voor explosiegevaarlijke gebieden† ( zie tab. Installatie IEC 60079-14)

†††††††† - selectie apparatuur

†††††††† - selectie bekabeling

†††††††† - installatie onderdelen

 

-inspectie in explosiegevaarlijke gebieden†††† (IEC-60079-17)

 

-onderhoud in explosiegevaarlijke gebieden (IEC 60079-17)

 

-revisie en reparatie van installaties in explosiegevaarlijke gebieden (IEC 60079-19)

 

-niet-elektrisch (mechanisch)† equipment in ex gebied.(normen, IEC 80079 serie)

 

 

ATEX

 

Wetgeving voor veiligheid in explosieve atmosferen.

In de industrie wordt de term explosiegevaarlijke gebieden gebruikt.

 

In Europa zijn er 2 Atex richtlijnen (wetten)

†-Atex 153 veilig werken in explosiegevaarlijke gebieden Voor 2016 was dit Atex 137.

†-Atex 114 apparatuur in explosiegevaarlijke gebieden (certificatie etc.) Eerder Atex 95.

 

 

In Nederland is de Atex 153 opgenomen in de Arbo wetgeving en de Atex 114 is in het Warenwet besluit Explosieveilig materieel opgenomen.

Atex 153 eist dat een Explosie veiligheids document (EVD) wordt gemaakt en voor markering van de gebieden wordt gezorgd en eist zonering van de explosiegevaarlijke gebieden.

 

Gas-explosie-gevaarlijke gebieden worden ingedeeld in : Zone 0, Zone 1 en Zone 2†

Stof-explosie-gevaarlijke gebieden worden ingedeeld in : Zone 20, Zone 21 en Zone 22.

Verder moet de installatie gedurende de levensduur goed worden onderhouden, geinspecteerd en waar nodig moet de apparatuur worden gerepareerd en gereviseerd.

 

Atex 114 is van toepassing op apparatuur en beveiligings-systemen voor gebruik in explosiegevaarlijke gebieden. De apparatuur wordt in categoriŽn ingedeeld. Cat. 1, 2 en 3

De catagorie geeft het nivo van bescherming weer. .

 

Er is een koppeling tussen Atex 153 (zones) en Atex 114 (cat.), waaraan moet worden voldaan.

In zone 0 en 20 moet Categorie 1 apparatuur worden toegepast.

In zone 1 en 21 moet minimaal Categorie 2 apparatuur worden toegepast of beter,

In zone 2 en 22 moet minimaal Categorie 3 apparatuur worden toegepast of beter.

Intro

Atex 153

Atex 114

Zoneren NPR 7910-1

Zoneren NPR 7910-2

Installatie IEC60079-14

Onderhoud IEC 60079-17

Inspectie

IEC 60079-17

Reparatie, revisie IEC 60079-19