ZONEREN  NPR 7910-2

 

 

 

 

Zoneren van explosiegevaarlijke gebieden. (stof)

 

Zoneren is eigenlijk het bepalen hoe lang een explosiegevaarlijke situatie aanwezig is.

In Nederland wordt voor zoneren vaak de NPR 7910 gebruikt. (Nederlandse Praktijk Richtlijn)

Voor Stof-explosiegevaar bestaat de NPR-7910-2.

(Internationale normen zijn ook toegestaan b.v. NEN-EN-IEC 60079-10-2)

 

Stofexplosie gevaarlijke gebieden

Zone 20

Zone 21

Zone 22

NGG

 

Definities:

Zone 0: Gebied waar een explosieve atmosfeer voortdurend of gedurende lang tijd aanwezig is.

              NPR : > 10 % van de bedrijfsduur of activiteit.  vroeger > 1000 uur

Zone 1: Gebied waar een explosieve atmosfeer bij normaalbedrijf te verwachten is of soms

              aanwezig is. NPR: Tussen 0,1 en 10 % bedrijfsduur / activiteit .

              Vroeger tussen 10 en 1000 uur.

Zone 2: Gebied waar een explosieve atmosfeer tijdens normaal bedrijf niet verwacht wordt  

              en indien aanwezig slechts zelden en gedurende korte tijd.

               NPR: <0,1 % bedrijfstijd / activiteit. Vroeger < 10 uur

NGG  : Gebied waar een explosieve atmosfeer niet geacht wordt voor te komen.

 

Stappenplan  zoneren voor stofexplosiegevaar:

 

1.Bepaal type gevarenbron: Continue, primair of secundair

 

         •Stofwolkvorming

         •Stofafzetting

 

2.Stel ventilatiecondities vast.

   Beschikbaarheidsklassen: voldoende beschikbaarheid, goede beschikbaarheid en goede

   beschikbaarheid met absolute waarborging

 

3.Bepaal de klasse en de grootte van de gevarenzone.

 

   Continue gevarenbron  -> zone 20

   Primaire gevarenbron  -> zone 21

   Secundaire gevarebnbron -> zone 22

 

 Zone 20  (meestal beperkt tot de binnenzijde  apparatuur)

•1 meter rondom de gevarenbron en daar omheen een zone 21 van 1 meter en daar omheen een zone 22 van 3 meter

 

Zone 21

•Normaliter 1 meter rondom de gevarenbron

•Indien redelijkerwijs een afstand anders dan de voornoemde 1 m, wordt verwacht dat er een berekening wordt uitgevoerd of een praktijkinspectie

 

Zone 22

•Normaliter 3 meter rondom de gevarenbron

•Indien redelijkerwijs een afstand anders dan de voornoemde 3 m, wordt verwacht dat er een berekening wordt uitgevoerd of een praktijkinspectie

 

Kunstmatige plaatselijke ventilatie:

Voldoende uitgevoerd en gericht op de gevarenbron > 1 klasse lichter dan de klasse bepaald door de gevarenbron.

Goed uitgevoerd en gericht op de gevarenbron >  2 klassen lichter dan de klasse bepaald door de gevarenbron.

Goed uitgevoerd met absolute waarborging gericht op de gevarenbron  > NGG

 

Afgezette stof en mate van schoonhuishouden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gevarenzoneklasse 22

De afmetingen van de gevarenzone blijven beperkt tot een geprojecteerd vlak van 3 m rondom de afzettingsplaatsen. De zone strekt zich uit van de onderliggende stofdichte vloer tot 2 m boven de stoflaag.

Gevarenzoneklasse 21

De afmetingen van de gevarenzone strekt zich uit over de gehele ruimte. De zone strekt zich uit van de onderliggende stofdichte vloer tot 2 m boven de stoflaag.

Symboliek op zonerings tekening:

Intro

Atex 153

Atex 114

Zoneren NPR 7910-1

Zoneren NPR 7910-2

Installatie IEC60079-14

Onderhoud IEC 60079-17

Inspectie

IEC 60079-17

Reparatie, revisie IEC 60079-19

Uitvoeringsniveau van schoon huishouden

Dikte van de stoflaag

Duur van aanwezigheid van een stoflaag

Zone-indeling

Goed

Verwaarloosbaar

Niet van toepassing

NGG

Voldoende

Niet verwaarloosbaar

< 8 h aaneengesloten

22

Slecht

Niet verwaarloosbaar

> 8 h aaneengesloten

21