ATEX 114

Atex 114† (Richtlijn 2014/34/EU)

 

Vooral bedoeld voor fabrikanten van apparatuur, die bedoeld zijn voor installatie in explosiegevaarlijke gebieden.

Is in Nederland integraal ondergebracht in het Warenwet besluit† Explosieveilig materieel.

 

Certificatie van apparatuur. (CE en Ex Ėkeurmerk.)

 

Atex 114 deelt de explosieveilige apparatuur in groepen en categorieŽn.

Apparatengroep I voor ondergrondse installaties, mijnen

Apparatengroep II voor industrieel bovengrondse installaties

 

Apparatuurgroep II wordt onderverdeeld in categorieŽn:

De categorie geeft de beschermingsgraad (veiligheidsnivo) aan.

Cat. 1† zeer hoge beschermingsgraad

Cat. 2† hoge beschermingsgraad

Cat. 3† normale beschermingsgraad

 

De Atex 153 zones zijn gekoppeld aan de Atex 114 categorien:

 

In zone 0 of 20 mag je alleen Cat. 1 apparatuur gebruiken

In zone 1 of 21 moet je minimaal Cat. 2 apparatuur gebruiken of beter

In zone 2 of 22 moet je minimaal Cat. 3 apparatuur gebruiken of beter.

Hiervan mag niet worden afgeweken.

De codering op Atex apparatuur moet minimaal† de volgende items bevatten:

-CE-markering , Identificatie nr. keuringsinstantie, Epsilon Ex in zeshoek

-Apparatengroep, categorie, beschermingswijze

-Naam fabrikant, fabricage jaar

 

Voor fabrikanten geldt:

Cat.1 apparatuur ->EU-type onderzoek en certificatie van de productielocatie

 

Cat.2 apparatuur† elektrisch -> EU-type onderzoek en certificatie productielocatie

††††††††††††††††††††† Niet-elektrisch -> interne fabricage controle en TCD naar Notified body

 

Cat.3 apparatuur -> interne fabricage controle

 

Of eenheidskeuring door Notified body.(b.v. Dekra of Kiwa)

De fabrikant geeft de EU-conformiteits verklaring af. (CE certificaat)

Intro

Atex 153

Atex 114

Zoneren NPR 7910-1

Zoneren NPR 7910-2

Installatie IEC60079-14

Onderhoud IEC 60079-17

Inspectie

IEC 60079-17

Reparatie, revisie IEC 60079-19