DETAILED† ENGINEERING INFORMATIE

 

Voor de detailed engineering fase voor de I (A) en† E discipline is de volgende informatie nodig:

 

-Het basic engineering pakket met o.a.:

†††† Process data voor het ontwerp van instrumenten en regel-kleppen.

†††† Equipment layout

†††† Hazardous area classification drawings ( zoneringstekeningen)

†††† P&IDís

-Scope of work (I, A en E discipline)

-Verslag bespreking met opdrachtgever (wensen)

-Preferred vendor list

-Eventuele standards van de firma, waarvoor† het project wordt geŽngineerd

-Datasheets voor elektrisch aangedreven equipment

-Concept controle kamer

-Eventuele invloed op bestaande installaties

 

 

Het resultaat van de Detailed engineering fase.

 

Het resultaat (deliverables) van de Detailed engineering fase is:

-Specificaties voor instrumenten, kleppen, elektrisch equipment, DCS, die

† via inkoop kunnen worden aangeschaft.

-Specificaties voor installatie apparatuur† zoals, kabels, junction boxes, kabelbanen, controlekamer inventarisatie.

-Apparatuur bestellingen inclusief† vendor documentatie en certificaten.

-Gecontroleerde† vendor documenten.

-De overdracht van de installatie-eisen van de fabrikant naar het pakket voor constructie.

-Detail tekeningen voor de installatie.

-Goede informatie overdracht is geweest met de verschillende disciplines.(vastleggen

†† in documenten):

†††† -met piping voor inbouw instrumenten, kleppen, tracing

†††† -met vessels voor inbouw instrumenten, aarding, kabelbaan clips

†††† -met civil voor bouw controlekamer, kabelbanen support bij pijpenbruggen,

††††††† aarding structures.

†††† -met mechanical voor de aanvulling van de motordatasheet voor bestelling

††††††† mechanisch† equipment, aardbouten op equipment.

-Dat een aantal installatiecontracten zijn afgerond incl. de tekeningen, indexlijsten

†† met relevante informatie voor installatie, afstelling.

-Dat informatie voor commissioning en 1e inbedrijfstelling aanwezig is.

-Verdere resultaat kan zijn: informatie voor :

††† -Maintenance, aanvullingen voor EVD, verificatie dossiers

††† -Atex inspectie lijsten voor initiŽle inspectie

 

De installatie contracten worden gebruikt voor aanbiedingen door contractorfirmaís, die daarna de installatie, testen, en commissioning kunnen uitvoeren.

Eventuele fouten en aanvullingen worden in de documentatie aangepast (as built)

Hierna overdracht aan de eigenaar, die voor de opstart zorg draagt.

 

Documenten te leveren door I (A) / E engineering /design, die een relatie hebben met Explosieveiligheid (uitgaande installatie in explosiegevaarlijk gebied)

-Specificatie† instrumentatie

-Specificatie regelkleppen, on-off valves

-Specificatie automatisering-systeem

-Specificatie elektrisch equipment

-Specificatie kabels, boxen, wartels

-Indien intrinsiekveilig, dan ook speciale aandacht voor loops en berekeningen

-Specificatie elektrische tracing

-Instrument index lijsten met bestelde† Categorie, beschermwijze informatie

-Electrical index lijsten met Categorie, beschermwijze informatie

-Motor data sheets

-Hazardous area classification drawings,(zonerings tekeningen) up to date

-Aardings en bliksembeveiliging tekeningen

-Kabeldoorvoeringen

-Kabellayouts, kabellijsten

-Certificaten

-Setting en instellings lijsten

-Calibratie en test informatie

-Installatie, operation en maintenance manuals

-Motorbeveiligings instellingen

-Atex inspectie lijsten voor initiŽle inspectie

Detailed engineering informatie en documenten

Selectie E / I materieel

Beschermingswijze in relatie zones

Installatie eisen

Kabels en wartels

Intrinsieke veiligheid

Eisen net en aarding

 

Intro

Atex 153

Atex 114

Zoneren NPR 7910-1

Zoneren NPR 7910-2

Installatie IEC60079-14

Onderhoud IEC 60079-17

Inspectie

IEC 60079-17

Reparatie, revisie IEC 60079-19