ATEX 153

Doel ATEX 153 wetgeving:

 

Minimumvoorschriften m.b.t. de gezondheidsbescherming en veiligheid van werknemers in explosiegevaarlijke omgevingen. Met andere woorden:

Veilig werken in een explosieve atmosfeer. (ATmospheres EXplosible).

 

Dit is een Europese richtlijn (directory) en geldt als een wet.

In Nederland is deze richtlijn volledig overgenomen in de Arbo wetgeving.

 

Verplichtingen van de werkgever :

-Het voorkomen van explosieve atmosferen, indien dit gezien de aard van de werkzaamheden niet mogelijk is

-Het vermijden van de onsteekbronnen

-Het beperken van de gevolgen van een explosie teneinde de gezondheid en

veiligheid van de werknemers te verzekeren.

Atex 153 eist dat de eigenaar van de installatie, waar explosiegevaarlijke gebieden voorkomen een Explosie Veiligheids Document (EVD) maakt.

De vorm is niet belangrijk, maar wel moeten de door de overheid geeiste documenten aanwezig zijn.

 

EVD bevat:

-Gevarenbronnen lijst (waar komen brandbare stoffen vrij

-Gevarenzones en zone afmetingen. (zoneringstekeningen)

-Risico beoordelingen

-Beheersmaatregelen

-Ontstekingsbronnen in relatie tot zones

Atex 153 eist ook dat explosiegevaarlijke gebieden worden gezoneerd.

 

Gasexplosie gevaarlijke gebieden

Zone 0

Zone 1

Zone 2

AG (Nederland)

NGG

 

Stofexplosie gevaarlijke gebieden

Zone 20

Zone 21

Zone 22

NGG

 

Tekstvak:

 

Intro

Atex 153

Atex 114

Zoneren NPR 7910-1

Zoneren NPR 7910-2

Installatie IEC60079-14

Onderhoud IEC 60079-17

Inspectie

IEC 60079-17

Reparatie, revisie IEC 60079-19